Header klinische behandeling BE 2
Klinische behandeling in een van onze klinieken in Spanje of in Nederland

Klinische behandeling

Triora Vlaanderen biedt een dagbehandeling en individuele ambulante behandeling in Oostmalle voor mensen die hulp nodig hebben bij hun verslaving. Mocht de ambulante behandeling van Triora Vlaanderen niet voldoende hulp bieden dan kunnen wij iemand toe leiden naar een klinische behandeling in een van onze klinieken in Spanje of in Nederland.

Een klinische behandeling in één van onze verslavingsklinieken in Nederland of Spanje duurt gewoonlijk 7 weken. In onze klinieken, die gelegen zijn in een aangename en rustige omgeving met ruime faciliteiten, verblijven mannen en vrouwen. In onze restaurants serveren wij een aantrekkelijk en gezond menu.

Onze klinische behandeling kan op elke dag van de week worden gestart en is voor volwassenen vanaf 21 jaar. Over het algemeen zijn onze patiënten volwassenen met een inkomen, thuis en sociaal netwerk. Onze patiënten zijn in staat tot zelfreflectie en zijn bereid en toegewijd om hun leven ten goede te veranderen. Behandeling door onze professionele medewerkers in één van onze klinische opnamesettingen kan worden verstrekt in het Nederlands, Engels of Spaans.

Dagbehandeling en individuele ambulante behandeling is ook mogelijk in onze behandellocatie in Vlaanderen. 

Het klinische programma in de Triora verslavingskliniek

Het klinische programma in onze verslavingsklinieken in Spanje en Nederland bestaat uit zowel groepssessies als individuele behandelgesprekken met de begeleider, de psycholoog of de arts. In grote lijnen is het rooster elke week hetzelfde; de onderwerpen die aan de orde komen verschillen uiteraard wel. Het ontvangen van bezoek is mogelijk.

Het klinische programma in onze verslavingsklinieken is gericht op: 

  • Het vergroten van zelfinzicht
  • Het geven van inzicht in de ziekte verslaving
  • Het oefenen van nieuw gedrag
  • Het leren herkennen van risico’s op terugval
  • Zingeving en het ter discussie stellen van uw vanzelfsprekendheden
  • Training voor lichaam en geest
  • Het kennismaken met de zelfhulpgroepen

De groepsmodulemodules duren meestal ongeveer 1 uur. Het zijn modules als Rationeel-Emotieve Therapie (RET), Sociale Vaardigheidstraining (SVT) en Terugvalpreventie (TVP). Dit zijn door de wetenschap ontwikkelde behandelvormen van de reguliere Verslavingszorg. We besteden ook veel aandacht aan zingeving, spiritualiteit en relaties en het gezin.

Het Triora Model
Tijdens de klinische behandeling wordt gewerkt aan de hand van het Triora Model

Persoonlijke begeleiding

Tijdens de opname in onze verslavingsklinieken krijgt u een persoonlijk begeleider toegewezen, die een eerste aanspreekpunt zal zijn tijdens de opname. Uw begeleider helpt bij het opstellen van een behandelplan. Daarin staan de afspraken over uw behandeling: wat zijn de problemen, wat zijn de doelen van de behandeling etc.
In wekelijkse gesprekken bewaken jullie of de afgesproken doelen ook gehaald worden. Verder is de persoonlijk begeleider er om u te helpen met alle problemen die op het pad van herstel van verslaving opdoemen. Samen met de begeleider wordt aan het eind de behandeling geëvalueerd.

Medische begeleiding in de verslavingsklinieken

Direct na binnenkomst wordt u onderzocht door een van onze verslavingsartsen. In dat consult wordt bepaald welke medische zorg voor u nodig is. Degenen die ernstig zucht hebben naar alcohol of drugs, kunnen medicatie voorgeschreven krijgen om dat te verminderen.

Psychologische en psychiatrische ondersteuning 

In de beginfase van de behandeling wordt gekeken of er sprake is van psychische klachten naast de verslaving. We hebben een psycholoog en psychiater in huis om u hierbij te ondersteunen. Zo nodig leidt dit tot extra behandeling en begeleiding. 

Training voor lichaam en geest

Vaste onderdelen van het groepsprogramma zijn de (sport)activiteiten zoals yoga, meditatie en wandelen.

Verslavingskliniek en de zelfhulp

De zelfhulpgroepen vormen een belangrijk onderdeel van de klinische behandeling bij Triora. In de avond is er gelegenheid om naar deze groepen te gaan. U gaat de verplichting aan om dat minstens driemaal per week te doen. Het is een herstelprogramma voor het verdere leven – dus ook na uw opname in onze verslavingskliniek.

Leven in de groep

Een klinische behandeling in de verslavingskliniek van Triora is ook wonen in een groep. Samen de verantwoordelijkheid dragen voor het eten, voor de woonomgeving en voor elkaar. Het is ook: lief en leed delen. Vaak is het een ontdekking om te merken dat anderen precies dezelfde ervaringen hebben. Veel van onze patiënten geven dan ook aan dat ze nog het meest van elkaar leren.

De eerste stap nemen

Het vergt veel moed om te erkennen dat je een verslavingsprobleem hebt waarvoor je hulp nodig hebt. Het feit dat je dit leest, betekent dat je die moed hebt. Onze professioneel opgeleide medewerkers, van wie sommigen persoonlijke ervaring hebben met verslaving, staan klaar om al uw vragen te beantwoorden en samen te kijken welke behandelvorm het beste bij u past. We kijken ernaar uit u te verwelkomen op uw persoonlijke reis naar een zinvol leven. Onze behandelingen in Vlaanderen zijn vooralsnog private zorg. Na de intake zal, afhankelijk van wat het behandelaanbod moet zijn, een passende prijsopgave worden gedaan. U kunt ook gratis onze verslavingstest invullen en ontdekken of u verslaafd bent of te veel middelen gebruikt. Aan het eind van de test krijgt u een passend advies.ted
'In mijn groep in de kliniek, zaten hele aardige mensen die me heel goed op hebben gevangen.'

- Ted

Bekijk mijn verhaal
chris
‘Een van de mooiste dingen die het programma me heeft gegeven, is dat ik van mezelf ben gaan houden...’

- Chris

Bekijk mijn verhaal

2020 waarderingscijfer 8 6

'8.6 tevredenheid'

- van onze Nederlandse patiënten

Bekijk waarderingen

Triora model

De verslavingszorg van Triora is een van meest succesvolle behandelingen voor verslaving. Ons unieke Triora model richt zich op lichamelijk, geestelijk en sociaal herstel. We besteden ook veel aandacht aan zingeving en spiritualiteit. Wij helpen mensen op weg naar een prettig en zinvol leven zonder gebruik van verslavende middelen. U bent zelf degene die de keuzes maakt.

2017 03 NL Bio Psycho Social MeaningfulLife
  • 97% van onze voormalige patiënten beveelt ons aan
  • Nauwelijks wachttijden
  • Dichtbij huis in een rustige bosrijke omgeving